top of page

Kongremiz bütün disiplinlerden çalışmalara açıktır. Ancak oturumlar disiplin esasına göre düzenlenmektedir.

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLİMLER

BEŞERİ BİLİMLER

MÜHENDİSLİK

TIP

MATEMATİK - İSTATİSTİK

TEOLOJİ

SAĞLIK BİLİMLERİ

SPOR BİLİMLERİ

VETERİNER BİLİMİ

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR

ve Temel disiplinlerin tüm alt bilim dalları.

Kongrede hakem değerlendirmesine bağlı olmak koşuluyla Derleme çalışmalar da kabul edikmektedir.

bottom of page